โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ...บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญ...บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 669 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญ...บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference Library (GVRL) วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB 2 ชั้น 1 อาคารห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-921444 ต่อ 1332

คลิกลงทะเบียนที่นี้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา