โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-18

บุคลากรวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากรวิทยาลัยฯ โดยคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มศิลปศาสตร์ และกลุ่มนวัตกรรมการเรียนรู้ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 คนเดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ตระ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิศวกรรมแม่พิมพ์ แชมป์“หนูน้อยจ้าวเวหา”
พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 / ข่าวรับรางวัล

นายสธน สมฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ ชั้นปีที่ 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ครองถ้วยพระราชทานพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเงินรางวัล ในการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (นัดพิเศษ) “หนูน้อยจ้าวเวหา” เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นโ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 / ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายสธน สมฤทธิ์ สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ ปี3 คว้ารางวัล คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ในการแข่งขัน เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับรายการ >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ห้องการเรียนรู้หุ้น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ วิจารณ์ : 18 สิงหาคม 2559 - 23 สิงหาคม 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่ >> อ่านต่อขอเชิญ...บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญ...บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference Library (GVRL) วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB 2 ชั้น 1 อาคารห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-921444 ต่อ 1332 >> อ่านต่อ
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน เปิดเวทีประชาพิจารย์รับฟังข้อเสนอแนะ
พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่บ้านนาโต่ บ้านโป่งไฮและบ้านห้วยกระ ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามแผนงานวิจัยเรื่องการสร้า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา