โลโก้เว็บไซต์ 5 ธันวาคม วันที่เป็น 3 โอกาสสำคัญของไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5 ธันวาคม วันที่เป็น 3 โอกาสสำคัญของไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 5530 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่คนไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในวันเพียงวันเดียวนี้ กลับเป็นวันที่มีความสำคัญถึง 3 เรื่องด้วยกัน

วันนี้ ตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งที่ผ่านมา วันนี้ ยังถูกกำหนดให้เป็นวันพ่อของชาติด้วย และล่าสุด เมื่อปี 2560 วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ยังถูกกำหนดให้เป็นวันชาติด้วย

แต่เดิมนั้น วันชาติของไทย กำหนดให้เป็นวันที่ 24 มิถุนายน เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งวันชาติของไทย อยู่มานานถึง 21 ปี นับตั้งแต่ปี 2503

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ (ประเทศไทย)

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชหฤทัย และพระสติปัญญาของพระองค์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันยังประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรของพระองค์มาโดยตลอด

ทำให้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า

การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้

1. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2. เป็นวันชาติ

3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา