โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 ธันวาคม 2564 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 2510 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

(ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)

 

!!!กรอกใบสมัคร !!!

(สามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา