โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ให้แก่เด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) สังกัด กศน. ในพื้นที่จังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ตาก เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ให้แก่เด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) สังกัด กศน. ในพื้นที่จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 ธันวาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 729 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้แก่นายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพฯ โดยมีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางณัฐฐาฐิตา ไทยเจริญ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นางสาวจรัสศรี ป่านแก้ว ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองตาก เข้าร่วมรับมอบ เพื่อส่งมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) สังกัด กศน. ในพื้นที่จังหวัดตาก 

ด้วยสภากาชาดไทยได้ส่งมอบถุงยังชีพการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และส่งมอบต่อให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก จำนวน 307 ถุง นำไปมอบให้แก่นักเรียน ป.ต้น (ป.1-ป.3) และนักเรียน ป.ปลาย (ป.4-ป.6) ซึ่งภายในถุงยังชีพฯ ประกอบด้วย หนังสือชุดสวัสดี เล่ม 1-2 หนังสือความฝันของชะเอม หนังสืออานีสกับกอล์ฟสู้โควิด หนังสือแบบเรียนเร็วมือใหม่ หนังสือนับจำนวนแบ่งสิ่งของจำแนกรูปร่างรูปทรง หนังสือรูปอะไรเอ่ย/หนูแป้งแปลงขุมทรัพย์ สมุดภาพระบายสี หนังสือสุดสาครผจญภัย หนังสือนนทกคิดแค้น (ฉบับการ์ตูน) หนังสือการผจญภัยของมังกรสีชมพู หนังสือเก่งคิดเก่งเลข หนังสือตัวเลขสำคัญไฉน/หนูพัดสัมผัสคณิตฯ/น้ำใจของนพ สมุดบันทึก ชุดเครื่องเขียน (สมุดปกอ่อน ดินสอ ดินสอสี ไม้บรรทัด) สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเมล็ดพันธุ์ผัก

โดยถุงยังชีพดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และใฝ่รู้ในการศึกษาในด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง ให้ได้ใช้แบบเรียนที่เป็นแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะและฝึกฝนทางด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยหลังเลิกเรียน หรือใช้ฝึกฝนในเวลาว่างเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาให้การอ่านและการเขียนภาษาไทยให้เกิดความต่อเนื่องต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา