โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิต เชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิต เชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มกราคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 294 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ โถงอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเพื่อเก็บไว้ในธนาคารเลือด ก่อนนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและมีความจำเป็นต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 31 ยูนิต มีผู้ร่วมบริจาคอวัยวะ จำนวน 10 ราย และผู้ร่วมบริจาคดวงตาจำนวน 9 ราย  

 

      ขอบคุณภาพจาก กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา