โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลง สร้างสวัสดิการและเสริมสภาพคล่องด้านการเงินแก่บุคลากร ร่วมกับ ธ.กรุงไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลง สร้างสวัสดิการและเสริมสภาพคล่องด้านการเงินแก่บุคลากร ร่วมกับ ธ.กรุงไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3304 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับนางอัจฉรา เอิบสิริสุข ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาค เชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการให้สินเชื่อภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาปัญหาทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยจะมีการขยายความร่วมมือให้ครอบคลุม มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่อีกด้วย ซึ่งในโครงการดังกล่าวประกอบด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออเนกประสงค์  สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแสกน QR Code ในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา