โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการความร่วมมือกับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการความร่วมมือกับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา