โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่  เข้าศึกษาดูงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 885 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กองพัฒนานักศึกษาได้ต้อนรับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

เข้าศึกษาดูงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 25 คน ครูผู้ดูแล 2 คน

 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา