โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 976 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 2 มีนาคม 2565 ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  วางพานพุ่มในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานฝีมือช่างไทยเนื่องในวัน “มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุม 911 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานวางพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   และในโอกาสเดียวกันนี้อาจารย์ธรายุทธ กิตติวรารัตน์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำอุปกรณ์สาธิตการเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ในการปรุงผัดไทย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา