โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สามารถติดต่อสอบถามโดยตรง 
สังกัด โทรศัพท์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 082-8497948
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 053-921444 ต่อ 1312
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 089-9517976
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 089-5557774

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา