โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 สิงหาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 911 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559 ภายใต้ชื่อ RMUTCON 2016 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นหนึ่งในการประชุมชั้นนำสำหรับที่นำเสนอส่งใหม่ พื้นฐานและความก้าวหน้าในด้านของสหสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระหว่างนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในหลากหลายด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และบริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่มีความสนใจในการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ภาพเพิ่มเติม >> 


คำค้น : วิจัย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา