โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-24

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมการเรียนการสอนและศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
พุธ 24 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าลักสูตรฯ , อาจารย์กอปรพร นุกูลคาม และอาจารย์เอกชัย ล่ามคำ ได้นำนักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย
พุธ 24 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวทุน/วิจัย

ผศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
พุธ 24 สิงหาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รายงานตัววันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวมชั้น 6 (ประกาศ) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา