โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2565 สืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2565 สืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 669 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           21 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  สืบสานประเพณีสงกรานต์ (ประเพณีปีใหม่เมือง) โดยจัดกิจกรรม สรงน้ำพระ ณ ศาลาพระพุทธ และไหว้สักการะเจ้าพ่อช้างเผือก ณ ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ไหว้สักการะเจ้าพ่อหนองหมู ณ ศาลเจ้าพ่อหนองหมู
          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและสืบทอดประเพณีทางล้านนาอันดีงาม  ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา