โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม รอบ TCAS 4.2  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม รอบ TCAS 4.2 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 817 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์ระเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรอบ TCAS 4.2 ระหว่างวันที่ 11 – 30 พฤษภาคม 2565 และ ประกาศผลวันที่ 4 มิถุนายน 2565  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ อาจารย์นพวรรณ เดชบุญ หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ เบอร์โทร 085-0325408 หรือในเพจ : เซรามิก เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา