โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 พฤษภาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา กล่าวต้อนรับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาทีม BIDEX จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ห้องประชุมซอมพอ สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว ในโอกาสเดินทางเข้าพบและแสดงความขอบคุณที่มหาวิทยาลัยฯได้ สนับสนุนคณาจารย์สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารวมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการเขียนบทความเพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ ในรายการ Regeneron ISEF 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา จนสามารถคว้า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต (Translational Medical Science) จากโครงงานเรื่อง “เครื่องมือช่วยวินิจฉัยความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจากการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับจากภาพถ่ายอุจาระและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยงด้วยเทคโนโลยี AI (BiDEx - A Bile Duct Cancer Analyzing Tool)"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา