โลโก้เว็บไซต์ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ณ หมู่บ้านขามสุ่มเวียง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ณ หมู่บ้านขามสุ่มเวียง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        อาจารย์ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม จัดโครงการ “นวดสปา” ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านขามสุ่มเวียง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว โดยได้รับเกียรติจากนายศราวุธ  ไทยเจริญ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านขามสุ่มเวียง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโครงการนวดสปา เป็นหนึ่งใน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ปีที่ 2 ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนในกลุ่มหรือชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการระหว่างวันที่ 7 – 18 มีนาคม 2559 โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.สุรพล มโนวงศ์ รองคณบดี ร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมโครงการ เช่น ตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอพร้าว‚ เทศบาลตำบลเวียง ‚โรงพยาบาลพร้าว‚ สหกรณ์การเกษตรอำเภอพร้าว‚ กศน.พร้าว‚ กำนันตำบลเวียง และผู้นำชุมชน 

  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา