โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุบห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุบห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 333 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา