โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 825 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่โรงอาคาร มทร.ล้านนา ภายในงานมีการขับร้องเพลงพระคุณที่สาม จากตัวแทนนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการบัญชี สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ขึ้นมอบพานดอกไม้แก่อาจารย์จากนั้น นายวิทวัทร  พฤษชาติ นายกสโมสรคณะบริหารธุกริจและศิลปศาสตร์ นำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตนในการเป็นศิษย์ที่ดีต่อครู และเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติ

ในการนี้ ผศ.ชนิตา ได้ให้โอวาทความว่า พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของทุกสาขาอาชีพ ถือเป็นการมอบตัวเป็นลูกศิษย์อย่างถูกต้องตามประเพณี อยากฝากถึงนักศึกษาทุกคนให้เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ และอย่าลืมเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูในบ้าน ท้ายนี้ของให้ลูกศิษย์ทุกคนจงประสพแต่ความสุขความเจริญในการเรียนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา