โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2565 (2022 RMUTL Education Fair) ในรูปแบบ On-line | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2565 (2022 RMUTL Education Fair) ในรูปแบบ On-line

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 8028 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2565 (2022 RMUTL Education Fair) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยน การฝึกงาน การทำวิจัยและการฝึกอบรม จากวิทยากรที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือศิษย์เก่า โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสแกน QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565

กำหนดการ
วันพุธที่ 7 ก.ย. 65 เวลา 15.00-16.00 น. : แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
วันพุธที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 15.00-16.00 น. : แนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน
วันพุธที่ 21 ก.ย. 65 เวลา 15.00-16.00 น. : แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
วันพุธที่ 28 ก.ย. 65 เวลา 15.00-16.00 น. : แนะแนวการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon