โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการวารสาร (Thaijo) ในส่วนของผู้แต่ง ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom meeting | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการวารสาร (Thaijo) ในส่วนของผู้แต่ง ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom meeting

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบการจัดการวารสาร (Thaijo) ในส่วนของผู้แต่ง" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และได้รับเกียรติจาก คุณชาตรี วงษ์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลและวารสารออนไลน์ (Thaijo) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบเว็บไซต์วารสาร ThaiJO พร้อมทดลองส่งบทความเข้าระบบ  และการติดต่อกับบรรณาธิการ เรือง Peer Review และการแก้ปัญหา เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom meeting 

 

ข้อมูล กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี สถช.
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา