โลโก้เว็บไซต์ บจก.สมาร์ท ต้องการนักศึกษาฝึกงานที่จบสาขาเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อมาฝึกงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บจก.สมาร์ท ต้องการนักศึกษาฝึกงานที่จบสาขาเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อมาฝึกงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 บจก.สมาร์ท ต้องการนักศึกษาฝึกงานที่จบสาขาเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อมาฝึกงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
รับสมัคร Graphic Designer

จบสาขาเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 3 ตำแหน่ง
จบสาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบ และเลือกMood & Toneได้อย่างเหมาะสม
- สามารถคิดและสร้างสรรค์Contentที่เกี่ยวข้องได้
- ออกแบบสื่อโฆษณา ออกแบบกราฟฟิก เพื่อใช้สำหรับ Social media ทุกช่องทาง
- ออกแบบงาน Artwork อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ออกแบบจัดวางหนังสือได้
- หากมีประสบการณ์ออกแบบ Packaging และ Banner ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีทักษะการถ่ายรูปและวีดีโอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา (แนบ portfolio เพื่อพิจารณา)
- มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ
- วันหยุด ตามกฏหมาย
- ประกันสังคม

Resume พร้อมกับเงินเดือนที่คาดหวัง โดยแนบผลงาน (portfolio) มาสัมภาษณ์งานด้วยตนเอง นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

สถานที่ทำงาน : บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
253 หมู่ 3 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

นัดเวลาสัมภาษณ์งาน 053114822
เวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ 8:30 -17:30น.

Email : smarcoating@yahoo.com
หรือ Line ID : @smartcoating

สัมภาษณ์พร้อมทดลองงานในวันเดียวกัน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา