โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนาเส้นทางการเดินรถ ภายในกิจกรรม เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนาเส้นทางการเดินรถ ภายในกิจกรรม เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กันยายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งประชาสัมพันธ์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา

      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2 (RMUTL Open house)

บริเวณโรงอาหารกลาง ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถดังนี้

     1.บริเวณด้านหน้า ประตูทางเข้า-ออก (ประตู 1)   เดินรถสองทาง ไปยังลานรถปศุสัตว์ และไปอาคารเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

     2.ปิดถนนตั้งแต่สามแยกด้านหน้าอาคารวิศวกรรมอุตสาหการจนถึงอาคารเรียนสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

      3.ปิดทางเข้า-ออก ประตู 2 (อาคารเทคนิคคอมพิวเตอร์)

สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถปศุสัตว์และ ลานจอดรถภายในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ปิดเส้นทางตั้งแต่วันที่ 20-21 กันยายน 2565

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา