โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการ ZHONGQING CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์โครงการ ZHONGQING CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2565 หัวข้อการแข่งขัน "T2C ไลฟ์สดสินค้าไทยสู่ตลาดจีน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันโครงการ "ภาษาจีน+อีคอมเมิร์ซ" ในประเทศไทยให้เกิดการบูรณาการในเชิงลึก ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานภาษาจีน ยกระดับทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบองค์รวมของนักศึกษาไทยแก่ตลาดและประชาชนจีนในรูปแบบหลากหลายมิติ จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันตามโครงการดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้ประสานงาน คุณทิพสิรินทร์ ยินดี เบอร์โทรศัพท์ 084-8084795 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย ดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา