โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา นำ 3 ผลงานวิจัยฯ ร่วมแสดงในงาน Tech to BIZ Tech x Thailand Show 2022.. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา นำ 3 ผลงานวิจัยฯ ร่วมแสดงในงาน Tech to BIZ Tech x Thailand Show 2022..

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา นำ 3 ผลงานวิจัยฯ ร่วมแสดงในงาน Tech to BIZ Tech x Thailand Show 2022..

งานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำ 3 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมจัดแสดงในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to BIZ Tech x Thailand Show 2022 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้นำผลงานการวิจัยและนวัตกรรม 3 ผลงานได้แก่ กรรมวิธีผลิตไวน์ข้าวโดยใช้เอนเซม์ผสมและใช้ยีสต์บริสุทธิ์ ผลงาน ของ ผศ.ดร.นิอร  โฉมศรี, ข้าวเหนียวทุเรียนอบแห้ง ผลงานของ ดร.สุภาวี  แช่ม และผ้าทอลายเนตรฤทัย ผลงาน ผศ.ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย ร่วมแสดงในงานดังกล่าว

โดยงานดังกล่าว จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อนำผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา นำเสนอเทคโนโลยีของหน่วยงานและพร้อมถ่ายทอดออกสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นเวทีเชื่อโยงภาคอุตสหกรรม นักลงทุน ให้สามารถเข้าถึงงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันต่างๆ อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา