โลโก้เว็บไซต์ หน่วยบริการ มทร. ล้านนา ออกช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบริการ มทร. ล้านนา ออกช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 ตุลาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันที่  12 – 20 ตุลาคม  2565 ที่ผ่านมา นายดำรงค์ ธรรมไชย ประธานหน่วยบริการ มทร.ล้านนา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำกัด ได้เป็นผู้แทนนำถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ มอบให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ที่ได้รับผลการทบจากเหตุอุกทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้สมาชิกในการก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา