โลโก้เว็บไซต์ ผอ.ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา นำบุคลากร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผอ.ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา นำบุคลากร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณพิชามนชุ์ ชวนสมบูรณ์ และนายสมชาย ฟูวงศ์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัด นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา