โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 25559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 25559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กันยายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 714 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ชัยรัตน  ปานสุวรรณจิตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และ พล.ต.โกศล  ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมงานภายใต้บรรยากาศกาแฟในค่าย ดนตรีในสวนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา