โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-09-20


ร่วมเป็นกำลังใจให้นักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Worldskills ASEAN ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
อังคาร 20 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญชาวราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นกำลังใจให้นักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Worldskills ASEAN ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23 - 29 กันยายน 2559 ติดตามการแข่งขันได้ที่ http://www.skillsmalaysia.gov >> อ่านต่อจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7
อังคาร 20 กันยายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากสมาพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก (FISU) ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในนามจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016) (7th World University Boxing Championship 2016) ในระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนาทุกท่านร่วมชมและให้กำลังในนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่... >> อ่านต่อพิธีมอบรางวัลการประชุมวิชาการวิจัย CRCI ครั้งที่ 3
อังคาร 20 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรร... >> อ่านต่อ


สภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 25559
อังคาร 20 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ชัยรัตน  ปานสุวรรณจิตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และ พล.ต.โกศล  ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้การต้อ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาเตรียมวิศวะ เรียนรู้มาตรฐานฝีมือแรงงาน
อังคาร 20 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวน 35 คน เข้าร่วมเรียนรู้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านงานเชื่อม ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน ซึ่งการเรียนรู้ในการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชางานเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา