โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 5 อัตรา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 5 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 2029 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ประกอบด้วย

  1. ตำแหน่ง 1101 อาจารย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
  2. ตำแหน่ง 1102 อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันออก) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
  3. ตำแหน่ง 2201 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง มทร.ล้านนา เชียงใหม่
  4. ตำแหน่ง 2202 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
  5. ตำแหน่ง 2203 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

โดยผู้ประสงค์จะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะเปิดตั้งแต่วันที่ 17 - 25 พฤศจิกายน 2565 (เวลาเปิดระบบรับสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.) รายละเอียดตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้ (คลิกอ่านประกาศ)

 

ขอให้ผู้รับการสมัครศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งให้โดยรอบคอบ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการบันทึกข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิ์ประโยน์ของตัวท่านเองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา