โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/11/20221116152543_66363.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา