โลโก้เว็บไซต์ สคล. No.1 คู่มือการผลิตอิฐบล็อกประสาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สคล. No.1 คู่มือการผลิตอิฐบล็อกประสาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 743 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คู่มือการผลิตอิฐบล็อกประสาน = Manual for producing interlocking blocks

โดย ศุภกิจ ศรีเรือง
ส่วนงานสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 11 หน้า
ปีพิมพ์ 2562

 

เกี่ยวกับหนังสือ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตบล็อกประสาน สูตรการผลิต เครื่องมือที่ใช้รวมถึงมาตรฐานการผลิตที่ดี ภายใต้ความร่วมมือของ ศูนย์ความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) และ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) มจธ. เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก | URL สำรอง 1 | URL สำรอง 2

Flipbook | คลิก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา