โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2565) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2565)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 50 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2565)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/12/20221214110648_95190.pdf

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา