โลโก้เว็บไซต์ ร่าง TOR โครงการบริการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่าง TOR โครงการบริการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2565 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ร่าง TOR โครงการบริการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร หากมีข้อวิจารณ์ เสนอแนะ ให้มีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  ส่งมาที่ e-mail : pasadu@rmutl.ac.th  ภายในวันที่  29 พฤศจิกายน 2565

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/11/20221124163540_63193.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา