โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 522 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาถวายราชสักการะ หน้ากู่พระอัฐิของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทั้งนี้พิธีน้อมรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ดำเนินการโดยมูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และชาวจังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา