โลโก้เว็บไซต์ พิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 792 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เริ่มเดินขบวนแบบประเพณีล้านนาโบราณ ขบวนหมากสุ่ม หมากเบ่ง ขบวนต้นผึ้งต้นเทียน และช่างฟ้อนนางรำ จากมหาวิทยาลัยฯ ไปยังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โดยมีขบวนจากสโมสรนักศึกษากลางและสภานักศึกษา พร้อมด้วยขบวนจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามลำดับ

สำหรับพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาศรีวิชัยที่มีต่อพุทธศาสนิกชน และยังความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา