โลโก้เว็บไซต์ ส.ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ หน่วย มทร.ล้านนา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ส.ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ หน่วย มทร.ล้านนา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ธันวาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายดำรง  ธรรมไชย  ประธานหน่วยบริการ มทร.ล้านนา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด พร้อมคณะกรรมการหน่วยบริการ เข้ามอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2565 และกิจกรรมการเดิน - วิ่ง RMUTL  RUN 2023 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา