โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1891 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566!! (คลิกอ่านประกาศ)

...........................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(คลิกอ่านประกาศ)

.................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

.................................................................................................

สมัคร (ด้วยตนเอง) ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 มกราคม 2566

คลิกอ่านประกาศ

ลำดับที่  1 รหัสตำแหน่ง   3301/ช่างเทคนิค /กองพัฒนาอาคารสถานที่

ลำดับที่  2 รหัสตำแหน่ง   3302/พนักงานสถานที่ /กองพัฒนาอาคารสถานที่ 

ลำดับที่  3 รหัสตำแหน่ง   3303/คนสวน /กองพัฒนาอาคารสถานที่ 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา