โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-02-17

เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ตาก RMUTL TAK OPEN HOUSE 2023 เปิดคณะที่ใช่ในสาขาที่ชอบ เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเปิดบ้าน RMUTL TAK OPEN HOUSE 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 ในธีม "เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ" ภายในงานมีการจัดบูธกิจกรรมแนะนำข้อมูลของคณะและหลักสูตร การแสดงผลงานของนักศึกษา กิจกรรม Workshop สุดพิเศษ การแนะนำเครื่องมือ อุปกรณ์ การสาธิตการทำงานของเครื่องจักรกล การให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจ กิจกรรมการแสดงโชว์และการตอบคำถามชิงรางวัล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบ... >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างบัญชีนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Youth Startup) เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

        สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างบัญชีนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Youth Startup) ภายใต้โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566!! (คลิกอ่านประกาศ) ------------------------------------------------------------------------------------- >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566!! (คลิกอ่านประกาศ) ...................................................................... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชาวราชมงคลล้านนา ร่วมโครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาวครั้งที่ 26
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว ครั้งที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  โดยสามารถร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้สำหรับผู้ป่วย-เด็กเล็ก กระดาษชำระ ณ อาคารเอนกประสงค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก หรือบริจาคเป็นปัจจัยตามกำลังศรัทธา ได้ที่ : ธนาคากรุงไทย (สาขาถนนสิงหวัฒน์) เลขที่บัญชี 644-1-00800-9 ชื่อบัญ เทคโนโลยีฯวิทยาเขตพ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา คว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุด การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

          17 ก.พ. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กำกับดูแลด้านงานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6  ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อำเภอเขาค... >> อ่านต่อ


เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งต้องเลือกตั้งทั่วไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562  เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา