โลโก้เว็บไซต์ Announcement : List of Successful Candidates for the Employment of Foreign Employee | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Announcement : List of Successful Candidates for the Employment of Foreign Employee

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 744 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Announcement : List of Successful Candidates for the Employment of Foreign Employee

----------------------------------------------------------------------------------

Announcement : List of eligible candidates for the employment of an instructor  (Foreign Employee)

.......................................................................................

Announcement of Rajamangala University of Technology Lanna on

Recruitment for a Foreign Employee

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดศูนย์ภาษา เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา และผู้สอน สังกัดศูนย์ภาษา ลำปาง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ  (Announcement)

2. ใบสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ (Application for Employment) ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา