โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการบัญชีบริการแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการบัญชีบริการแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มกราคม 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้บริการแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ปี 2566 ในวันพุธที่ 8, 15, 22 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจ 3 ระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา