โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (6 อัตรา) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (6 อัตรา)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1204 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง A101 อาจารย์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
  2. ตำแหน่ง A102 อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/หลักสูตรวศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
  3. ตำแหน่ง A103 อาจารย์ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี/หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
  4. ตำแหน่ง A104 อาจารย์ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
  5. ตำแหน่ง A105 อาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี สาขาวิชาแผนกศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
  6. ตำแหน่ง A106 อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

โดยผู้ประสงค์จะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะเปิดตั้งแต่วันที่ 8 - 20 กุมภาพันธ์ 2566  (เวลาเปิดระบบรับสมัครวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.) รายละเอียดตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้ (คลิกอ่านประกาศ)

 

ขอให้ผู้รับการสมัครศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งให้โดยรอบคอบ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการบันทึกข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิ์ประโยน์ของตัวท่านเอง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา