โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-02-06

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (6 อัตรา)
จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่ง A101 อาจารย์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ตำแหน่ง A102 อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/หลักสูตรวศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ตำแหน่ง A103 อาจารย์ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี/หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรร... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (1 อัตรา)
จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่ง B201 ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะเปิดตั้งแต่วันที่ 8 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลาเปิดระบบรับสมัครวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 0... >> อ่านต่อประกาศรับข้อเสนอโครงการ TRM-Plus รอบ 2
จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility (TM) รอบ 2 ภายใต้ โครงการ Talent Resource Managements Plus (TRM-Plus) ตั้งแต่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2566   *** ลักษณะของโครงการ *** 1. นักวิจัย (บุคลากรภายในกลุ่ม 9 มทร.) ที่ลงทะเบียนในระบบ TRM-Platform 2. สถานประกอบการ ที่ลงทะเบียนยื่นเจตจำนงค์ร่วมโครงการในระบบ TRM Platform และมีความพร้อมร่วมดำ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon