โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงรายมอบเงินรายได้ร่วมสมทบทุนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เชียงรายมอบเงินรายได้ร่วมสมทบทุนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “เดินวิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติ ราชมงคลล้านนา เชียงราย เตว ล่น ตวย ดอย ครั้งที่ 1” จำนวน 109,999 บาท จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย
ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อร่วมสมทบทุนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา