โลโก้เว็บไซต์ นักกีฬาผู้นำเชียร์ มทร.ล้านนาได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬา 9 ราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักกีฬาผู้นำเชียร์ มทร.ล้านนาได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬา 9 ราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวแสดงความยินดีและนำคณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับทีมนักกีฬาผู้นำเชียร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 “ศรีวิชัยเกมส์” จังหวัดสงขลาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา