โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเตรียมงานการสนับสนุนการจัดประชุมชนประทานโลก ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมเตรียมงานการสนับสนุนการจัดประชุมชนประทานโลก ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กันยายน 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 591 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมบันทึกภาพและรับมอบของที่ระลึกจากนายสาธิต  มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน ในการการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร สำหรับช่วยสนับสนุนการจัดประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 (The 2 World Irrigation Forum-WIF2) และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 (The 67 International Executive Council Meeting-67 IEC Meeting) จัดโดยกรมชลประทาน ..... ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีบุคลากรจากกรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมทำความเข้าใจและซักซ้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร สำหรับช่วยสนับสนุนการจัดประชุมชนประทานโลก ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา