โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-09-30

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ
ศุกร์ 30 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

               โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวสุพรรณี ทิพัน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รับมอบหุ่นยนต์ จาก บ.เวสเทิรน์ดิจิตอล เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ยุคอุสาหกรรม 4.0
ศุกร์ 30 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 กันยายน 2559 ดร.กิจจาไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับมอบหุ่นยนต์ จากบริษัท เวสเทริน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและการวิจัยในสา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเตรียมงานการสนับสนุนการจัดประชุมชนประทานโลก ครั้งที่ 2
ศุกร์ 30 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

            รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมบันทึกภาพและรับมอบของที่ระลึกจากนายสาธิต  มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน ในการการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร สำหรับช่วยสนับสนุนการจัดประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558
ศุกร์ 30 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี ห้วหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษาฯ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ           การตรวจประเมินคุณภ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา