โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 2610 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

!!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 12 เมษายน 2566!!!

(คลิกอ่านประกาศ)

 

 

.................................................................

 

------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา 

               - ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา

               - ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

               - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Google form) หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล https://personal.rmutl.ac.th (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) ตั้งแต่วันที่ 2 – 17 มีนาคม 2566 (คลิกอ่านประกาศ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา