โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-04-12

Hightlight U2T The Best RMUTL
พุธ 12 เมษายน 2566 / RMUTL ช่อง@Youtube

  ความยาว 5:57 นาที [[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]   บันทึก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายมุทิตาจิตแด่พระไพศาลประชาทร วิ.(หลวงพ่อพบโชค ติสฺสวํโส) เนื่องในโอกาสที่ มทร.ล้านนา ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) ประจำปีการศึกษา 2564
พุธ 12 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

                          วันที่ 12 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอินทร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสต... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 12 เมษายน 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

!!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 12 เมษายน 2566!!! (คลิกอ่านประกาศ)   &nb... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง สอนทำตุงช่อ ตุงเทวดา
พุธ 12 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ เครื่องบูชาล้านนาและการจัดของดำหัวตามประเพณีล้านนา และในช่วงบ่ายเป็นการสาธิตและลงมือปฏิบัติการตัดทำตุงช่อและตุงเทวดา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา และช่องทางออนไลน์ >> อ่านต่อ


กิจกรรมฝึกอบรม “การพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่าง ของบุคลากรในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตร ระบบปรับอากาศและห้องเย็น
พุธ 12 เมษายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม “การพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่าง ของบุคลากรในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตร ระบบปรับอากาศและห้องเย็น" ในวันที่ 19 - 21 เมษายน 2566 ณ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือแผนกวิศวกรรมมูลนิธิโครงการหลวง ม... >> อ่านต่อ


สถช. ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ร่วมสืบสานประเพณีในกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธมหาจักรพรรดิและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาธรรม ประจำปี 2566
พุธ 12 เมษายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร บุคลากรของสถาบัน ตลอดจนบุคลากร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เข้าร่วมกิจกรรม "สรงน้ำพระพุทธมหาจักรพรรดิและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาธรรม" ให้บุคลากรได้ร่วมสรงน้ำพระขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เสริมดวงชะตาให้เป็นสิริ ไม่มีตกต่ำ ปกป้องคุ้มครองจากภยันตรายทั้งปวง แคล้วคลาดปลอดภัย ใ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา