โลโก้เว็บไซต์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นายภูเบศร์ แสงปุก จำนวนผู้เข้าชม 72 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เอกสารแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา